2021-05-13 11:25:07

Dostava Zahtjeva za priznavanje prava na besplatnu (subvencioniranu) marendu za šk.god. 2021./2022.

Poštovani roditelji/skrbnici,

i ove je godine Ministarstvo raspisalo Otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2021.-2022.)“.

Ciljne skupine ovog Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog školskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema navedenom glavnom kriteriju za redovito primanje prehrane na način na koji je školska prehrana organizirana ili na drugi odgovarajući način sukladno načelima zabrane diskriminacije i jednakog postupanja.

Kako bi ostvarili pravo na subvencionirane marende u školskoj godini molimo Vas da nam najkasnije do 31. svibnja 2021. godine dostavite u tajništvo škole ili poštom na adresu škole (OŠ Čista Velika, Čista Velika I/24A, 22214 Čista Velika) ili na e-mail adresu škole (silvio.soda1@skole.hrIzjavu o ostvarivanju prava na subvencioniranu marendu. U obzir dolaze samo Izjave koje su dostavljene u navedenom vremenskom roku i koje sadrže jedan od Dokaznih dokumenata. 

U prilogu su Vam svi traženi dokumenti. 

Molimo Vas da poštujete rokove za dostavu dokumentacije, te da istu dostavite potpunu, kako ne bi izgubili pravo na besplatnu marendu za Vašu djecu.


Osnovna škola "Čista Velika"