2020-09-25 10:39:38

VIRTUALNA IZLOŽBA

Županijsko povjerenstvo učitelja likovne kulture Šibensko-kninske županije pripremilo je virtualnu izložbu koja je objavljena na Školu domaćina Županijskog natjecanja u školskoj 2019./2020. 

Izložbi možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://os-vidici-si.skole.hr/​


Osnovna škola "Čista Velika"